Vägledning riktad till elever i behov av särskilt stöd

20220913

 

Kallelse till

Årsmöte 2022

Föreningen SYVI håller årsmöte den 14 oktober kl 17.00 innevarande år. Årsmötet sker på hotell Statt i Katrineholm.

Under årsmötet kommer bland annat frågan och beslut att tas gällande avveckling av föreningen SYVI.

Deltagare vid Årsmötet ansvarar själv för eventuellt boende i samband med att mötet hålls.

Föreningen SYVI bjuder alla närvarande medlemmar vid årsmötet på middag vid 19.00-tiden samma dag årsmötet genomförs. Plats meddelas vid årsmötet.

OBS – ANMÄLAN TILL ÅRSMÖTET KRÄVS

Maila in din anmälan senast den 26 september om du vill delta vid årsmötet 2022. Skicka din anmälan till ordförande Roland Trygg roland.trygg@boras.se

Varmt välkommen

Roland Trygg

Ordförande

 

 

20220901

 

ÅRSMÖTE

Ordinarie Årsmöte för SYVi hålls den 14 oktober 2022 i Katrineholm på hotell Statt.

Årsmötet kommer att hållas sen eftermiddag eller tidig kväll på angiven dag.

Deltagare vid Årsmötet ansvarar själv för eventuellt boende i samband med att mötet hålles. Anmälan kommer att krävas.

Ytterligare information delges medlemmarna via hemsidan samt via mail senast fyra veckar innan Årsmötets genomförande.

 

Välkomna med!

Styrelsen för SYVI

Gnm

Roland Trygg

ordförande för SYVI

 

 

20220419

Information angående medlemsmötet 2022

Vid Föreningen SYVIs Extra medlemsmöte den 13 maj 2022

Kommer det att var möjligt för medlemmar att delta digitalt.

Mer information kommer att lämnas via hemsidan någon vecka innan mötet hålls. Observera att anmälan krävs även om du deltar digitalt.

20220413

 

 

 

 

Kallelse till

Extra medlemsmöte 2022

Föreningen SYVI håller Extra medlemsmöte den 13 maj 2022

Ärende: Beslut gällande föreningen SYVIs avveckling

Plats: Stockholm – plats och klockslag meddelas efter anmälan

 

OBS – ANMÄLAN KRÄVS

Maila din anmälan senast den 6 maj 2022.

Skicka din anmälan till ordförande Roland Trygg roland.trygg@boras.se

Varmt välkommen

 

Roland Trygg

Ordförande för SYVI

 

 

20220303

Utvecklande avveckling

Omständigheter har gjort att förutsättningar ändrats och påverkat hur styrelse och medlemmar i SYVI behöver förhålla sig till framtiden. Under ett par års tid har SYVI inte kunnat genomföra den årliga konferens som vanligt. Styrelsen har pga pandemin haft stora svårigheter med att genomföra sedvanliga sammanträden även om vi delvis varit hjälpta av teknik i form av t.ex. Teams. Styrelsen för SYVI har därför, efter flera överläggningar, kommit fram till att inte driva föreningens verksamhet vidare.

 

Styrelsen kommer stadgeenligt att kalla alla medlemmar i SYVI till Extra medlemsmöte till den 13 maj 2022 för att där ta ett första beslut om nedläggning av föreningen. Ordinarie Årsmöte för ett andra nedläggningsbeslut kommer att hållas någon gång i skiftet augusti/september 2022. Separata kallelser till Extra medlemsmöte och ordinarie Årsmöte kommer att skickas ut till samtliga medlemmar via hemsidan samt via mail.

Styrelsen för SYVI har varit i kontakt med Sveriges vägledarförening och med dem fört samtal om möjligheten att hos dem lyfta frågor som SYVI fokuserat och värnat om och hur detta kan ske på bästa sätt.

Styrelsen för SYVI har därför bl.a. nominerat en av dess ledamöter till styrelseuppdrag i Sveriges Vägledarförening. Styrelsen uppmanar därför alla medlemmar i SYVI att söka medlemskap i Vägledarföreningen.

Väl mött vid Extra medlemsmöte och ordinarie Årsmöte.

Styrelsen för SYVI i mars 2022

 

Gnm

Roland Trygg

/ordförande/

 

20220205

KONFERENSEN 2022 - INSTÄLLD

Omständigheter har gjort att styrelsen för SYVI beslutat ställa in konferensen 2022.

Mer information kommer via hemsidan, Facebook samt via mail till medlemmar efter den 10 februari

 

Hör gärna av er via mail eller per telefon om ni har funderingar eller frågor.

Styrelsen för SYVI i februari 2022

Gnm

Roland Trygg

ordfärande

 

20211215

….och så var det snart jul igen

Vi planerar och spekulerar inför framtiden  och tror och hoppas att allt ska bli som vi

önskar eller i varje fall på bästa sätt. Men det finns sådant som vi kan påverka

och förändra samtidigt som det uppstår situationer och händelser som verkar opåverkbara.

Pandemin är en sådan händelse som påverkat alla och som gjort att vi tvingats skjuta upp

SYVIs konferens vid ett par tillfällen. Nu gör vi ett nytt försök med genomförandet av konferensen,

denna gång i Stockholm den 31 mars – 1 april 2022.

 

Julen skjuts aldrig upp utan infaller som vanligt med början den 24 december varje år oavsett vad vi gör,

tycker eller planerar. Julen är en gemenskapens högtid där eftertänksamheten och lugnet får eller

förhoppningsvis kan stå i fokus. Vi hoppas och tror att SYVIs konferens våren 2022 kan vara en

sammankomst där julens incitament även kan prägla konferensdagarna och ge oss alla mer av

kunskap som gör att det mänskliga arbetet inte känns allt för tungt när vardagen kommer.

 

Styrelsen för SYVI önskar alla En riktig God Jul och ett Gott Nytt År med hopp om

att vi ses på SYVIs konferens 31 mars – 1 april 2022.

 

Styrelsen för SYVI i december 2021

Gnm

Roland Trygg

/ordförande/

 

20211015

31 mars – 1 april

Efter en lång tid av påtvingat distanstagande vill vi nu förbereda alla intresserade om att SYVI:s konferens kommer att gå av stapeln den 31 mars till den 1 april 2022.

Då vi på grund av pandemin skjutit upp tidpunkten för konferensen har styrelsen beslutat att förlägga nästkommande konferens till annan tidpunkt under året än vad som tidigare varit brukligt.

Vi hoppas att medlemmar och många av tidigare deltagare anmäler sig och kommer med som deltagare vid konferensen. Naturligtvis vill vi även uppmana dej som tidigare inte varit med att anmäla dej till konferensen den 31 mars - 1 april när det är dags.

Boka redan nu in i din kalender dagarna för konferensen och gör din anmälan när det är dags.

Information om anmälan, programinnehåll och tema kommer senare.

 

Styrelsen för SYVI önskar alla en riktig fin höst.

 

Styrelsen för SYVI i oktober 2021

Gnm

 

Roland Trygg

/ordförande/

 

 

20210830

 

Kallelse till                                                                      

Årsmöte 2021

Föreningen SYVI håller årsmöte i Malmö den 24 september kl 15.30.

P.g.a av rådande pandemi följer vi de restriktioner som utfärdats.

Årsmötet sker digitalt förutom styrelsen som deltar fysiskt på plats.

OBS – ANMÄLAN KRÄVS

 

Maila in din anmälan senast den 15 september om du vill deltaga vid årsmötet 2021.

Skicka din anmälan till ordförande Roland Trygg roland.trygg@boras.se

Varmt välkommen

 

Roland Trygg

Ordförande

 

   Förslag till Dagordning  för SYVI:s Årsmöte 2021

 

 

 

 

20210407

 

Efter längtan

     Fortfarande råder pandemi i landet Sverige liksom i övriga världen. Förhoppningen står till vaccination. Vi längtar efter att allt ska bli som vanligt igen. Våren är kylig men efterlängtad och har i viss mån kommit till södra delarna av vårt land. Hoppet lever om en skön vår och en Coronafri tillvaro

     Styrelsen för SYVI tog förra året beslutet att flytta fram 2020 års konferens till innevarane år. Eftersom det i dagsläget fortfarande är oklart hur det kommer att se ut under kommande höst har vi ånyo tagit beslutet om att skjuta fram konferensen till våren 2022

      SYVI håller konferens på Westmanska Palatset i Stockholm den 31 mars – 1 april 2022. Nästa konferens blir alltså en vårkonferens med ett givande innehåll som vanligt. Mer information om SYVI-konferensen kommer löpande under hösten men boka redan nu in dagarna 31 mars – 1 april 2022.

      Årsmötet som även det har skjutits upp kommer att äga rum någon gång i början av hösten 2021. Mötet kommer troligen att ske digitalt med krav på anmälan för att kunna delta. Mer informationom detta kommer senare.
     
      Om du har några frågor så får du gärna kontakta någon i styrelsen. Följ annars oss på Hemsidan och Facebook.

      Vi i SYVIs styrelse vill också önska alla medlemmar och övriga intresserade en underbar vår och en fantastisk sommar.     Må hälsan stå oss bi.

     Glöm inte att boka in SYVI-konferensen 31 mars - 1 april 2022 i din kalender


Styrelsen för SYVI

Gnm

 

Roland Trygg
/ordförande/
 

    

20210118

 

Tjugohundratjugoett

Även om pandemin fortfarande på många sätt präglar livstillvaron så arbetar styrelsen för SYVI fortgående med att förbereda konferens 2021 även om det sker på distans via nätet och eller per telefon. Westmanska Palatset är bokat och under vintern/våren intensifieras arbetsinsatsen för att kunna leverera ett högaktuellt program som angår alla oss som jobbar med människor som är i särskilt behov av stöd.

Ännu vet vi inte hur pandemin kommer att påverka innevarande år och vilka propåer som kommer att gälla för olika former av sammankomster framgent. Styrelsen vill dock vara förbered på att Konferensen 2021 kommer att vara genomförbar även om anpassningar kan komma att behövas. Håll dej uppdaterad på vår hemsida och via fb under vintern/våren för att inte missa konferensanmälan.

…….och Du – glöm inte att bli medlem i SYVI.

Ett fint 2021 önskar

 

Styrelsen för SYVI

 

Gnm

 

Roland Trygg

/ordförande/

 

 

 

20201204

Hoppets tidevarv 

2020 är ett år som vi kommer att minnas en lång tid framöver. Alla har vi fått förhålla oss till den pandemi som på många sätt styr våra liv både till vardag som till fest som vi då bör undvika. Julens budskap om närhet och gemenskap får stå tillbaka för omtanken om att skydda andra och oss själva.

Vi sätter vårt hopp till den tid som kommer och tror att framtiden ska vara en tid av möjligheter istället för begränsningar. Har 2020 lärt oss något så kanske det är betydelsen av vårt behov av att mänskligt utbyte är större än vi tidigare anat och förstått.

Istället för att beklaga att det inte blev som vi tänkt får vi istället satsa framåt och tillsammans bygga en framtid där tanken om allas lika värde får en mer framskjuten plats. Behovet av mänsklighet får styra vårt sätt att planera och skapa förutsättningar för alla.

Vi hoppas att vi under kommande år åter igen kan mötas och utbyta erfarenheter och visdom och se fram emot det nätverkande som vi tycker är så viktigt.

Styrelsen för SYVI önskar alla En riktig God Jul och ett Gott Nytt År med hopp om att vi ses på SYVIs konferens 30 september – 1 oktober 2021.

 

 

Styrelsen för SYVI i december 2020

 

Gnm

 

Roland Trygg

/ordförande/

 

.


 

20201104

 

 

 

 

 

 

Vill du delta i disputationen på fredag 6 nov. så klicka här eller här

 

20201029

Årsmöte 2020

Med anledning av den pågående Pandemin har SYVIs styrelse beslutat att 2020 års årsmöte skjuts fram till 2021.

Beslutet grundar sig utifrån den rekommendation som Folkhälsmyndigheten ger avseende ideella föreningar.

 

Styrelsen för SYVI

Roland Trygg

Ordförande

 

20201023

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Den sjätte november disputerar Renée Luthra Halmstad Högskola med sin avhandling ”Falling through the cracks”.

Disputationen sker på engelska och avhandlingen är skriven på samma språk. I avhandlingen finns en sammanfattning på svenska. SYVI har varit med i referensgruppen och följt Renées arbete under hela processen. SYVI tackar för ett gott samarbete och önskar Renée en fin dag den sjätte november.

 Här är länken till avhandlingen

 

 

20201015

 

 

 

 

 

 

 

”Idag skulle årets SYVI-konferens ägt rum.

Ett fullspäckat och innehållsrikt program skulle gått av stapeln….

Den som väntar på något gott väntar aldrig för länge

- Den framflyttade SYVI-konferensen kommer att äga rum den 30 september – 1 oktober 2021 på Westmanska Palatset i Stockholm.

 

Plocka fram kalendern och boka tiden för SYVI-konferensen.

 

Håll i, håll ut, håll avstånd tills vi ses nästa höst i Stockholm.”

 

Ordförande Roland Trygg

 

 

 

 

Ordförande har ordet

Ovisshetens tidevarv

Semester hemma eller inte är en reflekterande fråga inför den stundande sommaren 2020. Hur kommer den efterlängtade ledigheten att tes sig? Allt ser inte ut som vi önskar eller är vana vid. Många har svårt att hantera den isolation som påtvingats oss orsakad av det osynligt virus som drabbat Sverige och omvärlden. Förekomsten av social normalitet är i viss mån satt ur spel och 
längtan efter sociala kontakter tycks vara påfallande. Inom SYVI önskar vi ändå att sommaren 2020 för alla blir den tid för återhämtning som innebär förnyad kraft.

Samtidigt påminner vi oss vikten av att alla samhällsdeltagare ges möjlighet att bli sedda, bekräftade och bejakade oavsett Coronapandemi eller ej. Inte på grund av vilka eller vad vi är, utan bara att vi är.

SYVI strävar efter en framtid där människor, oavsett livssituation, behov av särskilt stöd eller inte, är delaktiga i förändringsprocessen som innebär ett positivare och tillgängligare samhälle. Vi ser fram emot att delge varandra kompetens genom att dela kunskap och erfarenhet med varandra genom kontakter, socialt samspel i olika former men också vid SYVI:s konferens som hålls hösten 2021. Bli medlem i SYVI nu och delta i förändringsskeendet.

En skön sommar önskar

Styrelsen för SYVI

Gnm

 

Roland Trygg

/ordförande/

 

2021 istället för 2020

Coronaviruset har drabbat Sverige under 2020 och alla har vi uppmanats att undvika eller begränsa sociala kontakter för att hindra spridning och därmed riskerna. Detta innebär att även vi som arbetar inom föreningen SYVI måste ta ansvar för att så många som möjligt håller sig friska. 


Som följd av den rådande situationen har den planerade SYVI-konferensen 15-16 oktober 2020 flyttas fram till hösten 2021. Vi ställer alltså inte in – vi bara flyttar fram. I dagsläget är vår tanke att behålla det planerade nuvarande innehållet, eller i varje fall delar av det, om innehållet fortfarande är aktuellt 2021.

Det är viktigt att vi alla hjälps och förbereder oss inför nästa års SYVI-konferens genom att vara eller bli medlemmar i SYVI. Det ger oss bra förutsättningar att bedriva ett informativt arbete kring frågeställningar som berör elever/studenter som är i behov av särskilt stöd.

Fortlöpande information kommer att ges via SYVIs Hemsida, Facebook och genom mail till medlemmar. Håll dej uppdaterad genom att regelbundet besöka Hemsidan och FB

Vi i SYVIs styrelse vill också önska alla medlemmar och övriga intresserade en underbar vår och en fantastisk sommar. Må hälsan stå oss bi.

Styrelsen för SYVI

 

Gnm

 

Roland Trygg

/ordförande/

 

.

 

Uppdrag i förändring

Inom föreningen SYVI har vi under de senare åren erfarit att sturkturen på uppdraget som studie- och yrkesvägledare har förändrats

Fler studie- och yrkesvägledare än tidigare har numera inom ramen för sin tjänst i ordinarie skolform även uppdraget att
stödja elever med varierande funktionsnedsättningar. Det kan handla om elever med intellektuell funktionsnedsättning
och/eller elever med neuropsykiatriska variationer. Inte sällan kan det finnas osäkerhet i mötet med dessa elever som
grundar sig i bristande erfarenhet och/eller kunskap.
För att möta behovet av kompetensutveckling erbjuder SYVI varje höst konferensdagar i utbildningssyfte. Under årens
lopp har vi fått många bekräftelser på att SYVI:s konferens varit uppskattad med konferensämnen som angår och med -
verkande föreläsare som besitter en stor kunskap.
Tidigare deltagare har också uttryckt att konferensen är viktig för att öka kunskapen kring elever i behov av särskilt stöd

Om SYVI framöver skall kunna erbjuda kompetenshöjande konferenser är vi helt beroende av antalet deltagare.
Det är därför viktigt  att just du anmäler dej till höstens konferens som hålls den 17-18 oktober och SISTA anmälningsdag är den 15 september

Varmt välkommern med din anmälan!

Roland Trygg

Ordförande i SYVI

 

SYVI bjuder in till konferens/fortbildning

17 - 18 oktober 2018 i Malmö

"Tillgänglighet, delaktighet, meningsfullhet"

 

DATUM: 17-18 oktober 2018

TID: Registreringen startar 09:00 den 17/10

och konferensen slutar 15:30 18/10

PLATS: Hotell Garden, Baltzarsgatan 20, MALMÖ

Nu är det dags att anmäla sig till årets fullspäckade program. Konferensen vänder sig till dig som arbetar med elever i behov av stöd. 

Ni kan vara lärare, elevhälsopersonal, vägledare, specialpedagoger, speciallärare, arbetsförmedlare, SIUS konsulenter, LSS samordnare, rektorer, skolledare, försäkringspersonal och många, många andra yrkeskategorier.

2018 års konferensen kommer att vara tillgänglig för max 70 deltagare.

PROGRAM

Onsdag 17 oktober

09:00 Registrering och kaffe
10:00 Ordförande Roland Trygg hälsar välkommen
10:10 Delaktighet och inflytande i sitt eget lärande
Daniel Östlund, universitetslektor i pedagogik med inriktning specialpedagogik vid Högskolan Kristianstad. I föreläsningen belyser Daniel olika perspektiv på delaktighet och inflytande för elever med intellektuell funktionsnedsättning (utvecklingsstörning) med utgångspunkt i aktuell forskning och praktiknära exempel.
12:30 Lunch
13.30

August No Stress Surf Café
"Det startade med att jag såg ett videoklipp om "Bitty & Beaus Coffee Shop" i North Carolina, USA. Klippet handlade om ett föräldrapar med fyra barn där de yngsta har Downs syndrom. För att göra världen till en bättre plats för sina barn och deras vänner startade föräldrarna ett café där det bara jobbar personer med någon form av funktionsnedsättning"
Lars Nyström berättar till ett bildspel om caféet som startade i december 2017.

14:30 Fika
15:00

Vägen till arbete?
Vilket stöd kan unga med funktionsnedsättning få från Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan?


Arbete kontra sysslesättning.Vad innebär det förstärkta samarbete mellan Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan för ungdomar med funktionsnedsättning?
Christian Skoog ungdomsstrateg AF och 
Gabriella Lidquist FK

17:00 Slut för dagen
19:30 Middag på Hotell Garden
   
Torsdag 18 oktober
   
09:00

Framgångsfaktorer för en lyckad lärlingsutbildning inom gymnasiesärskolan
10-årig erfarenhet av lärlingsutbildning inom gymnasiesärskolan där det finns vissa nycklar som behövs för att få ut 80 % av eleverna i någon
form av sysselsättning efter avslutad utbildning.

* En stark gymnasieskola med praktiska program 
* Uppläget under de fyra åren
* Praktiksamordnare
* Samarbetet med arbetslivet och skillnad mellan privata näringslivet vs komunen

Stefan Ekvall, Agneta Carlsson, Osby Lärlingsutbildning

10:00

Spräng gränserna - jag ser något vackert därinne
Christel Ringdahl Nilsson Om konst och kultur och pedagogiska framgångsfaktorer i konstnärlig eftergymnasial utbildning för personer med 
intellektuella/kognitiva funktionsvarianter

11:00 Fika
11:30

APL utomlands - så ökar du tillgängligheten
Activa har lång erfarenhet av att tillsammans med gymnasieskolor i Örebro län tillgängliggöra och erbjuda APL utomlands för elever med olika typer av funktionsnedsättningar på introduktionsprogrammet och gymnasiesärskolans nationella program
Lars Rickardt och MarieWädel

12:30 Lunch
13:30

Med annorlunda som framgångsfaktor
Att se vad varje person har för specialitet och hitta just den rätta arbetssituationen för att alla ska komma till sin rätt. Att hitta lösningar genom regelverken. Att bygga verksamhet kopplat till personers intressen där vilja och motivation lockas fram. Goda exempel på både personer och verksamheter som skapats och som idag är pågåenden och välmående. Att arbeta efter det slutgiltiga målet att höja livskvaliten för människan
Stefan Johansson, verksamhetsutvecklare och social entreprenör i Funkibator Förening

14:30

Tiden, tiden, alltid denna tiden!
Treenigheten, tillgänglighet, delaktighet och meningsfullhet bär på ett antal tidsperspektiv, både för var och en av de ingående delarna och för kombinationen av dem. I min föreläsning försöker jag ringa in och knyta samman sådana tankearv som lett fram till dagens föreställningsvärldar om  triaden. Dessutom försöker jag titta framåt: Hur präglar vi framtiden med det vi sjösätter idag? 
Bodil Jönsson, Professor emerita, fysiker och  författare.

15:30 Avslutande Fika

Med reservation för ändringar

 

Inbjudan med program Med reservation för ändring