Vägledning riktad till elever i behov av särskilt stöd

 

 

 

 

Den 25 maj 2018 träder den nya dataskyddsförordningen, GDPR, i kraft. GDPR ersätter PUL (personuppgiftslagen) som sedan 1998 har reglerat hur och vem som får hantera personuppgifter.

Vems och vilka personuppgifter finns hos SYVI?

Medlemmar: Namn, yrkeskategori, hemadress, arbetsplats, fakturaadress, telefonnummer, kommun och e-post.
Konferens/fortbildningsdeltagare: Namn, yrke/titel, hemadress, telefonnummer, arbetsplats, fakturaadress, kommun och e-post
Föreläsare/föredragshållare: Namn, titel, adress, arbetsplats, telefonnummer och e-post
Hotell och konferenspersonal: Namn, arbetsplats, telefonnummer och e-post

Vad används dina personuppgifter till?

Medlemmar: Information från SYVI, inbjudan till konferens/fortbildning, deltagarlista och namnlapp
Konferens/fortbildningsdeltagare: deltagarlista, namnlapp och inbjudan till nästa års konferens/fortbildning
Hotell och konferenspersonal: kontaktuppgifter för deltagare i konferensen/fortbildningen

Hur handhar vi era personuppgifter?

SYVI kommer inte att sälja eller på annat sätt lämna ifrån sig era personuppgifter till någon utanför SYVI:s organisation. De kommer endast användas till att bedriva den verksamhet som står i föreningens stadgar

Om jag inte vill finnas i något register?

Som medlem är enda möjligheten att gå ur föreningen. Det enda som då kommer att finnas kvar är de uppgifter vi enligt bokföringslagen måste spara i 7 år

Som konferens/fortbildningsdeltagare, föreläsare och föredragshållare kan du meddela Kristina Schlyter kassör i styrelsen att du inte vill finnas i vårt register. Då finns endast de uppgifter kvar som vi enligt bokföringslagen måste spara i 7 år

Hotell och konferenspersonal: Meddela Kristina Schlyter att du inte vill att dina kontaktuppgifter finns med

Vid frågor kontakta styrelsen

Mvh

SYVI

Styrelsen