Vägledning riktad till elever i behov av särskilt stöd

Motioner

20200201

Motion till Socialdepartementet, Utbildningsdepartementet samt Arbetsmarknadsdepartementet

 

Samverkan mellan olika offentliga aktörer vid övergångar från skola till arbetsliv (sysselsättning) för vissa unga med funktionsnedsättningar.

 Läs SYVI:s motion här

 

 svar den 18 mars 2020

 

 svar den den 9 september 2022

 

 

20190515

Motion till Arbetsmarknadsdepartementet samt Socialdepartementet

 

SYVI vill att ersättningar och lön till deltagare i kommunernas dagliga verksamheter utreds

 Läs SYVI:s motion här

 

 Svar 24 maj 2019