Vägledning riktad till elever i behov av särskilt stöd

Från SYVI:s sammanträden.

 

SYVI:s Styrelsemöte via Teams den 20210325

Närvarande: Roland, Helena, Ingrid, Jennifer, Kristina och Lotta. Christel kunde inte närvara denna gång.

Återigen ett digitalt möte, vi börjar vänja oss vid att mötas via skärmen.

Egentligen är det fantastiskt att denna möjlighet finns, att se varandra via datorskärmen. Tidigare har vi (emellanåt) haft telefonmöte mellan de fysiska träffarna, det blir lite av en polsk riksdag och alla pratar samtidigt. Det finns en viss struktur med att se varandra på skärmen, då blir det lättare att prata en i taget även om det är svårt och kräver disciplin. Det finns också en tidsaspekt med Teams och Zoom, mötena kräver en annan koncentration och man orkar inte med för långa möten, två timmar kan kännas lagom. Det finns en utmaning och utveckling i de nya mötesteknikerna, vi blir bättre och bättre på digitaliseringen och utvecklar nya strategier.

Vi saknar också de fysiska mötena där vi blir kreativa och delar med oss av våra dilemman och goda exempel. Vi berättar om kurser och konferenser vi deltagit i sedan senaste styrelsemötet. Vi utvärderar konferensen och planerar nästa, vi läser igenom utvärderingar och kontaktar föreläsare. Någon har ställt frågan om vi kan skapa en digital konferens men det har vi tyvärr inte möjlighet till. Vi har spanat i kommuner, regioner och med kollegor om det finns möjlighet och medel för att komma på en SYVI-konferens redan i höst. Många vittnar om en skral budget och tomma pengapåsar så vi skjuter fram konferensen till nästa vår. Nu har vi bestämt datum för SYVI:s konferens som går av stapeln den 31 mars-1 april 2022 på Westmanska Palatset i Stockholm. Det kommer att bli en Toppenkonferens med ett rikt innehåll.

Vi håller vår Hemsida uppdaterad likaså FaceBook-tråden. Vi önskar goda exempel på Coronlösningar, hur löser ni det på era arbetsplatser. Skicka gärna in bidrag och berätta!

Genom det öppna fönstret hör jag koltrastens sång som vittnar om att våren är i antågande. Det känns hoppfullt.

Vi hoppas att vaccineringen kommer igång så att vi kan träffas släkt och vänner, att livet blir mer ”normalt”.

Vårt nästa styrelsemöte blir 25 maj, har ni frågor eller förslag hör av er!

SYVI/Lotta

 

SYVI:s styrelsemöte 20210217

Vice ordförande har ordet!

 

Då har vi återigen möts, inte IRL utan via Teams. Alla tycker vi att digitala möten inte alls är detsamma som att träffas på riktigt. Det blir liksom inte samma flöde i diskussionerna. Dock är det betydligt mer tidseffektivt.

Den stora punkten handlade naturligtvis om konferensen, för nog är det så att ”ingen konferens inget SYVI”. Men, där kan vi glädja alla er som undrar för vi ger oss inte. Troligtvis flyttar vi den återigen men bara några månader. Vi tror nämligen att det inte är bara vi i styrelsen som längtar efter normalitet och att träffas och nätverka. Vi är medvetna om att Skolverket haft utmärkta utbildningar för vägledare men alla andra som arbetar inom LSS och annan verksamhet går ju miste om dessa och vi går miste om att få övrigas synsätt om hur vi bäst arbetar med våra ungdomar. Helt enkelt nätverka på hög nivå!

Sen är det så att glädjande nog klantade ingen av oss till det och blev en ledsen katt men så är vi ju inga jurister heller.

Var rädda om er och varandra så ses vi på nästa konferens!

 

 

 

SYVI:s styrelsemöte 2020 01 31 - 2020 02 01

 

Vice ordföranden har ordet!

 

Nu har vi i styrelsen haft årets första möte. Vi samlades i Södertälje på Scandic Skogshöjd.

Mötet handlade nästan enkom om vår konferens, återigen har vi bokat in Westmanska Palatset i Stockholm. Vi var ju där förra gången och var mycket nöjda med arrangemanget. Sen är det ju inte fel att det ligger nära centralen i Stockholm och att det är enkelt för alla att ta sig dit.

Boka in datumet 15–16/10 redan nu!

Programmet blir som vanligt en härlig blandning med engagerade och pålästa föreläsare. Bland annat kommer Daniel Östlund att ge oss en historik över särskolan och en blick in i framtiden och som vanligt kommer Af och Fk. Ingen konferens utan dessa företrädare för våra viktiga myndigheter. Vi kommer att ta upp psykisk ohälsa och mycket, mycket mer.

Övrigt som diskuterades var, som vanligt, hemsida och ekonomi. Ekonomin är ok och hemsidan lever.

Lev väl/Christel

 

 

SYVI:s styrelsemöte i  Varberg 2019 05 10 - 2019 05 11

Vi träffades på Hotell Gästis i otroligt trevliga lokaler. Protokoll och ekonomi gicks igenom i vanlig ordning men fokus på mötet var naturligtvis den kommande konferensen i Stockholm. Vi fördelade uppdrag och uppgifter inför konferensen och planerade för välkomnande och avtackande. Även det kommande årsmötet med verksamhetsplan och verksamhetsberättelse diskuterades. Vi diskuterade hemsidan och bestämde att ha som mål att lägga ut en nyhet i månaden. Vi bestämde att vi skulle lämna in en motion ”Aktivitetsersättning eller lön” Ingrid hade förberett den och Roland fick i uppdrag att sammanställa den. Vi är remissinstans för utredningen ”Framtidsval - karriärvägledning för individ och samhälle”. Helena och Ingrid sammanställer vårat svar. Vi har beslutat att avvakta med nästa möte tills vi ser hur anmälningarna till konferensen ser ut.

SYVI

 

 

 

 

 

 

 Motionen

 

 

SYVI:s YVI:s styrelsemöte i Stockholm 2019 02 22 - 2019 02 23

På detta möte arbetade vi mest med den kommande Konferensen. Vi besökte Westmanska Palatset, blev väl bemötta och tog ett beslut om att förlägga konferensen där. Vi började sätta programmet och delade ut olika uppgifter till alla i styrelsen. Det finns många idéer och vi har tagit till oss av det som önskats av deltagare från förra konferensen. Vi diskuterade prissättning och andra viktiga saker som måste vara klara innan programmet och inbjudan skickas ut. Vi beslutade att alla skulle skicka sina maillistor till Tinna så att hon kan förbereda utskicken av inbjudan till konferensen. Roland fick i uppdrag att skriva lite på hemsidan om Westmanska Palatset

Då vi får en del förfrågningar från SYVare som fått i uppdrag att vägleda i grund/gymnasiesärskolan och särskild utbildning för vuxna, diskuterade vi möjligheten att göra ett ”SYVI” material.

Vi diskuterade och planerade också för det kommande årsmötet.

Vi tog även beslut att styrelseprotokollen skall läggas ut på hemsidan.

SYVI

 

 

SYVI:s styrelsemöte 30.11.2018 - 1.12.2018 i Stockholm

I vanlig ordning öppnade ordföranden mötet och vi kunde konstatera att samtliga i styrelsen var närvarande.

Vi gick igenom årets konferens och diskuterade utvärderingarna vi fått. Årets program var de flesta mer än nöjda med och det är ju huvudsaken även om vi ska försöka sträva efter att även kringfunktionerna ska flyta på mer smärtfritt.

Det vi kunde konstatera var att väldigt många önskade att 2019 års konferens skulle förläggas till Stockholm och att det skulle vara en torsdag och fredag.

Under punkten” SYVI konferensen 2019”, beslutade vi att boka torsdag och fredag den 3/10–4/10 2019. Vi läste igenom alla önskemål om teman och föreläsare och började arbetet med 2019 års konferens och fördelade de olika uppgifter i styrelsegruppen. Vi startade en ”mailtråd” som alla lovade att svara på så snabbt som möjligt så att arbetsprocessen inte tappar fart.

Vi diskuterade även möjligheten för SYVI att lämna in motioner. Ingrid Krantz, Roland och Christel pratar ihop sig om detta.

Lotta visade 2 nya skrifter från skolverket. Finns under fliken Information och Aktuellt 

Nästa styrelsemöte planeras även det till Stockholm då vi hoppas kunna titta på lokaler till konferensen.

Ordförande avslutade mötet

 

 

SYVI:s styrelsemöte 24.08.2018 – 25.08.2018, Helsingborg

Vi träffades i Helsingborg på Maria Park där Ingrid har sin arbetsplats. Vi kunde snabbt konstatera att hon hade en väldigt trevlig arbetsmiljö i det vackra parkområdet som en gång var ett mentalsjukhus.

Närvarande var Roland, Christel, Lotta, Ingrid, Helena och Kristina.

Ordförande öppnade mötet och gick igenom föregående protokoll.

Vi gick igenom ekonomin som är stabil. Vi gör vad vi kan för att hålla nere kostnaderna för våra möten och en diskussion om telefonmöten och Skype kom upp..

Vi är 73 medlemmar i föreningen och av dem är det 53 som betalt medlemsavgiften. Kristina gör ett gediget jobb med att spåra medlemmar som bytt jobb och ibland tjänst för att få veta om de vill stå kvar som medlemmar eller inte. Vi kunde konstatera att det är stor skillnad nu mot förr, då stannade man ofta på en arbetsplats en längre tid. Vi märker att SYVarna flyttar runt och byter både skola,kommun och ibland tjänst

Vi har fått en del nya medlemmar tack vare konferensen och det känns naturligtvis roligt. Det känns även roligt att folk uppskattar vår nya hemsida. Vi beslutade att ordföranden skulle skriva en text om SYVI:s utökade målgruppsom vi skall lägga ut på hemsidan. Helena har meddelat de olika departementen att vi utökat vår målgrupp så att vi finns med som remissinstans även för den nya målgruppen.

Vi samtalade naturligtvis en hel del om den kommande konferensen och hur vi skall locka fler deltagare. Lotta berättade om vilka som visat intresse för att ha bokbord under konferensen. Helena lägger ut en påminnelse om konferensen på fb.

Vi förberedde för det kommande årsmötet, Roland skriver verksamhetsberättelsen och verksamhetsplanen. Alla får förslaget på texten på mailen och lovade att korrekturläsa och lämna synpunkter. Vi diskuterade tidpunkt och plats för årsmötet och eventuella lokaler. De som vill komma till årsmötet behöver anmäla det i förväg.

Helena skall kontakta skolverket för att se vad som hänt med det nya Regeringsuppdraget "etablering för elever med funktionsnedsättning" som de fått. Det vore ju bra om vi kunde få vara med och påverka och informera om vårt arbete även där.

Vi talade en del om kommande behov. Ska vi även vända oss till polisen och rättsväsendet när vi planerar för nästa konferens 2019? Behöver vi hjälpa till med information om vår målgrupp? Behöver Af, Fk och LSS också uppdateras och få information från oss om hur elever med intellektuella funktionsnedsättningar eller NPF diagnoser behöver särskild vägledning för att få samma möjligheter till ett fungerande arbets- och vuxenliv. Dessa saket tål att tänkas på

Nästa möte planeras till Stockholm den 23 och 24 november.

 

 

  Kvällsvy Helsingborg

 

 

 

 

 

SYVI:s styrelsemöte 27.04.2018 – 28.04.2018, Bergslenagymnasiet, Borås

På mötet deltog Roland Trygg, Christel Lindqvist, Kristina Schlyter, Helena Just-Knutsson, Ingrid Krantz och Lotta Granér.

Frånvarande: Elin Liljegren och Lars Eklund.

Ordförande Roland Trygg öppnade mötet.

Ekonomin: Vår ekonomi är stabil och snart får vi in medlemsavgifterna för kommande verksamhetsår.

Konferensen: styrelsen kom överens om att samtliga ledamöter/suppleanter lobbar och arbetar aktivt för att informera berörda yrkesgrupper i landets kommuner/regioner/friskolor om årets konferens samt att arbeta för att rekrytera nya medlemmar.. Vi delade upp landets län, vi ska skicka information till berörda personer/funktioner under maj och juni månad. Vi kommer också att sprida informationen via SYVI:s hemsida och via sociala medier.

Till konferensen kommer följande intressenter bjudas in för att delta med bokbord. Intressentrna är föjande: 

  • Regionens folkhögskolor Ingrid kontaktar dem
  • SPSM och SÖK Lotta kontaktar dem.

Vi kommer också göra en förfrågan till Supported Employment, SIGYS, Sveriges Vägledarförening samt Lärvuxpedagogerna för att informera  om vår konferens via deras hemsidor. Christel och Lotta kontaktar dem.

Årsmötet 2018 blir den 16 oktober kl 18.00. Lokal beslutas utifrån antalet anmälda deltagare till årsmötet.

Kristina ger alla i uppgift att titta på SKL:s film om vägledning, utifrån det ges ett omdöme för att avgöra om länk till filmen skall läggas på SYVI:s
hemsida.

Åsa Tholin har skickat gamla protokoll och skrivelser till Roland som kontaktar Bo Carlsson för arkivering i Landsarkivet.

Helena författar ett brev som skickas till de remissinstanser SYVI varit i kontakt med. I brevet informerar hon om att vi har breddat vår målgrupp. Helena lyfter frågan om GDPR . Helena undersöker vad det innebär för SYVI.

Nästa styrelsemöte blir 24 - 25 augusti i Helsingborg

Ordförande avslutar mötet

 

SYVI:s styrelsemöte 02.02.2018 – 03.02.2018

Två härliga mötesdagar är tillända.

Hela styrelsen var på plats förutom Helena som tyvärr inte kunde närvara. Dock hade vi en liten ersättare för Helena, lilla Ellen som charmade oss alla.

Den största och mesta punkten på mötet var nästa konferens. Vi var och tittade på lokalerna som i detta nu renoverades, vilket innebär att vi kommer att vara i fräscha rum. Hotell Garden ligger ca tio minuters promenad från centralstationen i Malmö och det intryck vi fick var övervägande positiv. Så vi är nöjda med vårt val av hotell.
 

Innehållet är i princip färdigt, vi väntar på någon av föreläsarnas kontrakt sen drar vi igång med att marknadsföra den. I år finns det enbart plats för 70 personer volket innebär att "först till kvarn" gäller.

 

Övrig tid ägnades åt de frågor som alltid finns på dagordningen. Varje gång tar vi upp angående hemsidan som vi är så nöjda med, vi tittar på föreningens ekonomi som är stabil, vi diskuterar frågeställningar som inkommit till oss som denna gång rörde sig om arbete samtidigt som eleven erhöll aktivitetsersättning. Med andra ord, vi håller oss sysselsatta.

Christel Lindqvist

 

SYVI:s styrelsemöte 24.11.2017 – 25.11.2017

Vårt första ”riktiga” styrelsemöte med de nya styrelsemedlemmarna gick av stapeln i Stockholm.

Vi träffades hemma hos Lotta Granér på Kungsholmen. Närvarande var Roland Trygg, Christel Lindqvist, Helena Just Knutsson, Lars Eklund, Lotta Granér, Elin Liljegren, Ingrid Krantz och Kristina Schlyter.

Vi hälsade naturligtvis Ingrid Krantz och Lars Eklund särskilt välkomna. Här följer en liten sammanfattning av mötet


Krantz gick igenom den sammanställning hon gjort av 2017 års konferens utvärdering. Det var många som uppskattade konferensen och dess innehåll. Det som visade sig vara minst bra i utvärderingen var de tvärgrupper som följde efter Petter Ivarssons föreläsning. Det saknades styrning i grupperna och uppgiften var oklar. Det är något vi tar med oss till nästa gång. Grunden bands spelning som avslutade konferensen var en succé.

Vi är i full gång att planera Konferensen 2018 som kommer att förläggas till Malmö den 17–18 oktober. Vi har

beslutat att hela styrelsen skall jobba med konferensen. Christel redovisade olika förslag på
konferensanläggningar och priser. Vi gick igenom olika förslag på föreläsare till konferensen och fördelade
arbetsuppgifter till de olika styrelsemedlemmarna.

Tinna visade oss den nya hemsidan och vi gick igenom den och fördelade arbetsuppgifter som skall göras och saker som ska kompletteras på hemsidan. Alla blev även fotograferade för att sedan kunna bli presenterade på hemsidan. Vi vill verkligen tacka Tinna för de jobb hon gjort för att få igång vår fina nya hemsida.

När det gäller antalet medlemmar i föreningen så har några försvunnit men några har även tillkommit och just nu har SYVI 71st betalande medlemmar.

Lotta gick igenom en del rapporter som kommit och vi kommer löpande att lägga ut sådant på vår FB sida och på vår hemsida

Nästa styrelsemöte förläggs till Malmö då vi hoppas att vi skall kunna inspektera lokaler till konferensen.

Helena Just Knutsson