Vägledning riktad till elever i behov av särskilt stöd

Kontakta oss

 

Ordförande

Roland Trygg
Studie- och yrkesvägledare
Bergslena gymnasiet
Bergslenagatan 4
506 30 Borås

Tfn: 033 - 35 39 70
Mobil: 076 - 888 39 70
E-post: roland@syvi.se
E-post: roland.trygg@boras.se

 

Vice ordförande

Christel Lindqvist
Studie- och yrkesvägledare
Åbarp 433
243 71 Tjörnarp

Mobil: 0734 - 22 66 17
E-post: christel@syvi.se

E-post: christelobjorn@gmail.com

 

Sekreterare

Helena Just Knutsson
Studie- och praktiksamordnare
Saltå gymnasiesärskola
153 91 Saltåby

Mobil: 0705 - 744 788
E-post: helena@syvi.se
E-post: helenajustknutsson@gmail.com

 

Suppleant

Lotta Granér
Lindsbergsgatan 4 C

752 40 UPPSALA

Tfn: 079-304 73 88
E-post: granerlotta@gmail.com

E-post: lotta@syvi.se

 

Ledamot

Jennifer Eklund

Studie - och yrkesvägledare

Haninge särskolor

Mobil: 0703 - 52 99 36

E-post: jennifer@syvi.se

 

 

 

 
 

Kassör adjungerad

Kristina Schlyter
Speciallärare och Specialpedagog
Dammgatan 3
276 30 Borrby

Mobil: 0734 - 36 91 91
E-post: tinna@syvi.se