Vägledning riktad till elever i behov av särskilt stöd

Medlemskap i SYVI

Då SYVI som förening kan komma att upphöra under 2022, om så Extra medlemsmöte och ordinarie Årsmöte beslutar, medför detta att om nya medlemmar tillkommer under innevarande verksamhetsår är medlemskapets giltighetstid begränsat och sträcker sig till och med att ordinarie Årsmöte är genomfört.

Styrelsen för SYVI i mars 2022

 

Gnm

 

Roland Trygg

/ordförande/

 

Varför medlem i SYVI?

Vi samarbetar med Halmstad högskola, och finns representerade inom två olika projekt "Särskolan och sen" som är avslutat och fortsättningen NEED - Not in Employment, Education or Daily activity samt är representrade i referensgruppen "Aktiva medborgare" 

”Aktiva medborgare med stort självbestämmande?”  syftar till att öka kunskapen om hur gymnasiesärskolan rustar elever för ett vuxenliv som aktiva medborgare med särskilt fokus på självbestämmande.

SYVI är Remissinstans för bland annat CSN, Skolverket, Försäkringskassan och Utbildningsdepartementet.

Fler medlemmar ger större och tydligare mandat när föreningens representanter för dialog med myndigheter och andra viktiga grupper i samhället.

Vill du ha möjlighet att påverka? Bli medlem!

Fyll i blanketten.

Om din AG skall betala se till att alla uppgifter är ifyllda så skickar vi faktura. Om du själv skall betala fyll i blanketten, skicka in och betala in avgiften på bankgiro 5821-9643 eller swisha oss på nr 1231089838. Se till att ditt namn finns på inbetalningsblanketten.

Medlemsavgift 200kr

Pensionär 100 kr

SYV studerande 100 kr (intyg fordras)

 

Person Info

* Informationen är obligatorisk


Faktura till AG