Vägledning riktad till elever i behov av särskilt stöd

Ordförande har ordet

Ovisshetens tidevarv

Semester hemma eller inte är en reflekterande fråga inför den stundande sommaren 2020. Hur kommer den efterlängtade ledigheten att tes sig? Allt ser inte ut som vi önskar eller är vana vid. Många har svårt att hantera den isolation som påtvingats oss orsakad av det osynligt virus som drabbat Sverige och omvärlden. Förekomsten av social normalitet är i viss mån satt ur spel och 
längtan efter sociala kontakter tycks vara påfallande. Inom SYVI önskar vi ändå att sommaren 2020 för alla blir den tid för återhämtning som innebär förnyad kraft.

Samtidigt påminner vi oss vikten av att alla samhällsdeltagare ges möjlighet att bli sedda, bekräftade och bejakade oavsett Coronapandemi eller ej. Inte på grund av vilka eller vad vi är, utan bara att vi är.

SYVI strävar efter en framtid där människor, oavsett livssituation, behov av särskilt stöd eller inte, är delaktiga i förändringsprocessen som innebär ett positivare och tillgängligare samhälle. Vi ser fram emot att delge varandra kompetens genom att dela kunskap och erfarenhet med varandra genom kontakter, socialt samspel i olika former men också vid SYVI:s konferens som hålls hösten 2021. Bli medlem i SYVI nu och delta i förändringsskeendet.

En skön sommar önskar

Styrelsen för SYVI

Gnm

 

Roland Trygg

/ordförande/

 

2021 istället för 2020

Coronaviruset har drabbat Sverige under 2020 och alla har vi uppmanats att undvika eller begränsa sociala kontakter för att hindra spridning och därmed riskerna. Detta innebär att även vi som arbetar inom föreningen SYVI måste ta ansvar för att så många som möjligt håller sig friska. 


Som följd av den rådande situationen har den planerade SYVI-konferensen 15-16 oktober 2020 flyttas fram till hösten 2021. Vi ställer alltså inte in – vi bara flyttar fram. I dagsläget är vår tanke att behålla det planerade nuvarande innehållet, eller i varje fall delar av det, om innehållet fortfarande är aktuellt 2021.

Det är viktigt att vi alla hjälps och förbereder oss inför nästa års SYVI-konferens genom att vara eller bli medlemmar i SYVI. Det ger oss bra förutsättningar att bedriva ett informativt arbete kring frågeställningar som berör elever/studenter som är i behov av särskilt stöd.

Fortlöpande information kommer att ges via SYVIs Hemsida, Facebook och genom mail till medlemmar. Håll dej uppdaterad genom att regelbundet besöka Hemsidan och FB

Vi i SYVIs styrelse vill också önska alla medlemmar och övriga intresserade en underbar vår och en fantastisk sommar. Må hälsan stå oss bi.

Styrelsen för SYVI

 

Gnm

 

Roland Trygg

/ordförande/

 

.

 

Uppdrag i förändring

Inom föreningen SYVI har vi under de senare åren erfarit att sturkturen på uppdraget som studie- och yrkesvägledare har förändrats

Fler studie- och yrkesvägledare än tidigare har numera inom ramen för sin tjänst i ordinarie skolform även uppdraget att
stödja elever med varierande funktionsnedsättningar. Det kan handla om elever med intellektuell funktionsnedsättning
och/eller elever med neuropsykiatriska variationer. Inte sällan kan det finnas osäkerhet i mötet med dessa elever som
grundar sig i bristande erfarenhet och/eller kunskap.
För att möta behovet av kompetensutveckling erbjuder SYVI varje höst konferensdagar i utbildningssyfte. Under årens
lopp har vi fått många bekräftelser på att SYVI:s konferens varit uppskattad med konferensämnen som angår och med -
verkande föreläsare som besitter en stor kunskap.
Tidigare deltagare har också uttryckt att konferensen är viktig för att öka kunskapen kring elever i behov av särskilt stöd

Om SYVI framöver skall kunna erbjuda kompetenshöjande konferenser är vi helt beroende av antalet deltagare.
Det är därför viktigt  att just du anmäler dej till höstens konferens som hålls den 17-18 oktober och SISTA anmälningsdag är den 15 september

Varmt välkommern med din anmälan!

Roland Trygg

Ordförande i SYVI

 

SYVI bjuder in till konferens/fortbildning

17 - 18 oktober 2018 i Malmö

"Tillgänglighet, delaktighet, meningsfullhet"

 

DATUM: 17-18 oktober 2018

TID: Registreringen startar 09:00 den 17/10

och konferensen slutar 15:30 18/10

PLATS: Hotell Garden, Baltzarsgatan 20, MALMÖ

Nu är det dags att anmäla sig till årets fullspäckade program. Konferensen vänder sig till dig som arbetar med elever i behov av stöd. 

Ni kan vara lärare, elevhälsopersonal, vägledare, specialpedagoger, speciallärare, arbetsförmedlare, SIUS konsulenter, LSS samordnare, rektorer, skolledare, försäkringspersonal och många, många andra yrkeskategorier.

2018 års konferensen kommer att vara tillgänglig för max 70 deltagare.

PROGRAM

Onsdag 17 oktober

09:00 Registrering och kaffe
10:00 Ordförande Roland Trygg hälsar välkommen
10:10 Delaktighet och inflytande i sitt eget lärande
Daniel Östlund, universitetslektor i pedagogik med inriktning specialpedagogik vid Högskolan Kristianstad. I föreläsningen belyser Daniel olika perspektiv på delaktighet och inflytande för elever med intellektuell funktionsnedsättning (utvecklingsstörning) med utgångspunkt i aktuell forskning och praktiknära exempel.
12:30 Lunch
13.30

August No Stress Surf Café
"Det startade med att jag såg ett videoklipp om "Bitty & Beaus Coffee Shop" i North Carolina, USA. Klippet handlade om ett föräldrapar med fyra barn där de yngsta har Downs syndrom. För att göra världen till en bättre plats för sina barn och deras vänner startade föräldrarna ett café där det bara jobbar personer med någon form av funktionsnedsättning"
Lars Nyström berättar till ett bildspel om caféet som startade i december 2017.

14:30 Fika
15:00

Vägen till arbete?
Vilket stöd kan unga med funktionsnedsättning få från Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan?


Arbete kontra sysslesättning.Vad innebär det förstärkta samarbete mellan Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan för ungdomar med funktionsnedsättning?
Christian Skoog ungdomsstrateg AF och 
Gabriella Lidquist FK

17:00 Slut för dagen
19:30 Middag på Hotell Garden
   
Torsdag 18 oktober
   
09:00

Framgångsfaktorer för en lyckad lärlingsutbildning inom gymnasiesärskolan
10-årig erfarenhet av lärlingsutbildning inom gymnasiesärskolan där det finns vissa nycklar som behövs för att få ut 80 % av eleverna i någon
form av sysselsättning efter avslutad utbildning.

* En stark gymnasieskola med praktiska program 
* Uppläget under de fyra åren
* Praktiksamordnare
* Samarbetet med arbetslivet och skillnad mellan privata näringslivet vs komunen

Stefan Ekvall, Agneta Carlsson, Osby Lärlingsutbildning

10:00

Spräng gränserna - jag ser något vackert därinne
Christel Ringdahl Nilsson Om konst och kultur och pedagogiska framgångsfaktorer i konstnärlig eftergymnasial utbildning för personer med 
intellektuella/kognitiva funktionsvarianter

11:00 Fika
11:30

APL utomlands - så ökar du tillgängligheten
Activa har lång erfarenhet av att tillsammans med gymnasieskolor i Örebro län tillgängliggöra och erbjuda APL utomlands för elever med olika typer av funktionsnedsättningar på introduktionsprogrammet och gymnasiesärskolans nationella program
Lars Rickardt och MarieWädel

12:30 Lunch
13:30

Med annorlunda som framgångsfaktor
Att se vad varje person har för specialitet och hitta just den rätta arbetssituationen för att alla ska komma till sin rätt. Att hitta lösningar genom regelverken. Att bygga verksamhet kopplat till personers intressen där vilja och motivation lockas fram. Goda exempel på både personer och verksamheter som skapats och som idag är pågåenden och välmående. Att arbeta efter det slutgiltiga målet att höja livskvaliten för människan
Stefan Johansson, verksamhetsutvecklare och social entreprenör i Funkibator Förening

14:30

Tiden, tiden, alltid denna tiden!
Treenigheten, tillgänglighet, delaktighet och meningsfullhet bär på ett antal tidsperspektiv, både för var och en av de ingående delarna och för kombinationen av dem. I min föreläsning försöker jag ringa in och knyta samman sådana tankearv som lett fram till dagens föreställningsvärldar om  triaden. Dessutom försöker jag titta framåt: Hur präglar vi framtiden med det vi sjösätter idag? 
Bodil Jönsson, Professor emerita, fysiker och  författare.

15:30 Avslutande Fika

Med reservation för ändringar

 

Inbjudan med program Med reservation för ändringar
 

Presentation av föreläsare och föreläsning   

Anmälningsblankett med pris   Bekräftelse på inkommen anmälan skickas!

 

SYVI:s Integritetspolicy finns att läsa under fliken Information

Priset är ett totalpris där alla måltider ingår.

Boendet ordnar ni själva! Tips finns här