Vägledning riktad till elever i behov av särskilt stöd

Är temat för SYVI konferensen/fortbildningen

Konferensen som är för oss som arbetar med vägledning,

elevhälsa, arbetsanskaffning, APL, Daglig verksamhet mm.

Var: Westmanska palatset, Stockholm

När: 3 - 4 oktober 2019

Röster från konferensen 2018:

 ”Alltid lika bra, konferensen gav mig förnyad energi”

 ”Ni lyckas alltid hitta rätt, jag kommer tillbaka”

 ”Förutom den bedrövliga vegetariska lunchen :) var allt helt enkelt toppenbra”

Boka in datum!

 

2019 

Ordförande har ordet

Historiska vingslag med SYVI

Westmanska Palatset i Stockholm upprättades av bryggarmästaren Abraham Lorenzon Westman den yngre som levde mellan åren 1753-1802. Han lät bygga huset åt sig och sin familj och byggnaden upprättades 1799-1800. Husets arkitekt var Carl Christoffer Gjörwell den yngre. Huset spelade en viktig roll i svensk historia i början av 1800-talet då Sverige styrdes härifrån av överstelöjtnant Georg Adlersparre efter att Gustav IV Adolf avsatts vid statskuppen 1809. Huset var även en centralpunkt för Stockholms sällskapsliv vid den tiden.


 

2019 års SYVI-konferens den 3-4 oktober kommer att hållas i denna historiska fastighet. Konferensens tema är Röda Tråden – Det ska funka för alla och innehållet är som det brukar vara på SYVI:s konferenser gediget. Inom kort kommer program och möjlighet till anmälan att finnas på vår hemsida.

Styrelsen för SYVI

Gnm

Roland Trygg

/ordförande/