Vägledning riktad till elever i behov av särskilt stöd

20181206

"Alla har rätt att funka olika" temat för årets Musikhjälp

 

Måndagen 10 december, kl. 17.00 Marimbabandet Chimurenga spelar på Invigningen av Musikhjälpen på Stora scenen, Stortorget, Lund.

Tisdagen 11 december, kl. 17.00 Blue Tuesday spelar i Kulturkalendern 17.00 i Vårfrugången (bakom stadshallen)

  

Onsdagen 12 december, kl. 14.00 Banden KC Attitude och Tenk spelar i Musikhjälpens glasbur på Stortorget i Lund

Fredagen 14 december, kl. 13-14.30 samt kl. 17-19.30 Vidöppet hus på Kulturcentrum Skåne, Kolonivägen 8 i Lund. Ett samarbete med Vinterlund.

 

20180926

Lars Nyström ville göra något för personer med funktionsvariationer. Han öppnade ett kafé, döpt efter sonen August som har Downs syndrom.

Lars Nyström är en av våra föreläsare på konferensen

DNs artikel hittar du här

 

Årets tema för Musikhjälpen

Alla har rätt att funka olika. Det är Musikhjälpens budskap i år I ett pressmeddelande skriver Sveeriges Radio att personer med funktionsnedsättning är en av världens mest diskriminerade grupper.

"Utbildning är avgörande för att komma ur fattigdom och utsatthet, men enligt uppskattningar går 9 av 10 barn med funktionsnedsättning inte i skolan"

Här finns mer att läsa

 

Ordflörande har ordet

Uppdrag i förändring

Inom föreningen SYVI har vi under de senare åren erfarit att sturkturen på uppdraget som studie- och yrkesvägledare har förändrats

Fler studie- och yrkesvägledare än tidigare har numera inom ramen för sin tjänst i ordinarie skolform även uppdraget att
stödja elever med varierande funktionsnedsättningar. Det kan handla om elever med intellektuell funktionsnedsättning
och/eller elever med neuropsykiatriska variationer. Inte sällan kan det finnas osäkerhet i mötet med dessa elever som
grundar sig i bristande erfarenhet och/eller kunskap.
För att möta behovet av kompetensutveckling erbjuder SYVI varje höst konferensdagar i utbildningssyfte. Under årens
lopp har vi fått många bekräftelser på att SYVI:s konferens varit uppskattad med konferensämnen som angår och med -
verkande föreläsare som besitter en stor kunskap.
Tidigare deltagare har också uttryckt att konferensen är viktig för att öka kunskapen kring elever i behov av särskilt stöd

Om SYVI framöver skall kunna erbjuda kompetenshöjande konferenser är vi helt beroende av antalet deltagare.
Det är därför viktigt  att just du anmäler dej till höstens konferens 

Roland Trygg

Ordförande i SYVI